Tjänster

Våra tjänster

Vi erbjuder allt från grävning för avlopp, övrig grävning, plattsättning, murning och dränering till full entreprenad. Vi åtar oss både stora som små arbeten. Målet är att kunna hjälpa alla som önskar vår hjälp. Vårt företag är beläget en bit utanför Karlskrona och vi erbjuder våra tjänster både här men även i städer eller orter i närheten

Dränering

Vi erbjuder professionella dräneringslösningar för att skydda ditt hem eller företag från vatteninträngning. Vi använder oss av beprövade metoder och högkvalitativa material för att garantera en effektiv och långvarig lösning. 

Vår dräneringstjänst inkluderar:

 • Besiktning av fastigheten
 • Installation av dräneringssystem
 • Anslutning till dagvattenledning
 • Återställande av marken

Avlopp

Specialiserade avloppstjänster för effektiv och pålitlig hantering av avloppssystem.Ett välfungerande avloppssystem är avgörande för en bekväm och hygienisk vardag. Kontakta oss för professionell service.

Vi erbjuder ett komplett utbud av avloppstjänster, inklusive:

 • Installation av nya avloppssystem
 • Reparation och underhåll av avloppssystem
 • Rensning av avlopp
 • TV-inspektion av avlopp

Grundarbete

Solid grundläggning för byggnader och anläggningar, säkerställande av stabilitet och långvarig strukturell integritet. Vi utför schaktning och markberedning för att förbereda platsen för grunden.

Vår grundarbete tjänst inkluderar:

 • Schaktning och markberedning
 • Gjutning av betongfundament
 • Isolering av grunden
 • Dränering av grunden

Grävning

Effektiva grävningstjänster anpassade efter dina behov. Lita på oss för exakta och pålitliga marklösningar. Vi erbjuder effektiva grävningstjänster med fokus på precision och noggrannhet.

Vår grävtjänst inkluderar:

 • Manuell och maskinell grävning
 • Schaktning och jordflyttning
 • Planering och avjämning av marken
 • Grävd för grundläggningar, pooler och ledningar

Stensättning

Ge din trädgård en elegant och hållbar finish. Vi erbjuder ett brett utbud av stenmaterial och mönster för att skapa en vacker och funktionell yta som passar din stil och dina behov. 

Vår stensättningstjänst inkluderar:

 • Läggning av plattor och stenar
 • Skapa mönster och gångar
 • Kantsten och trappor
 • Fogning och tätning

Markarbeten

Stabil grund för alla dina projekt. Vi utför markarbeten som schaktning, dränering, planering och avjämning. Vi har den erfarenhet och kompetens som krävs för att utföra markarbeten på ett effektivt och professionellt sätt. 

Våra markarbeten inkluderar:

 • Schaktning
 • Dränering
 • Planering och avjämning
 • Avjämning

Hör av dig!

This field is for validation purposes and should be left unchanged.